Tỉnh tiên phong tiếp xúc cử tri trực tuyến

Chủ trương thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên thống nhất thực hiện từ rất sớm. Đó là, công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử sẽ được triển khai theo hình thức trực tuyến, nhằm thực hiện nhiệm vụ kép: vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Theo đó, 6 địa phương thuộc 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh là các những đơn vị đầu tiên thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử theo hình thức trực tuyến.

Trong ngày đầu tiên thực hiện hoạt động này, ngoài các điểm cầu kết nối trực tiếp từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu cấp huyện, Thái Nguyên có 40 điểm cầu kết nối trực tiếp xuống cấp xã, thị trấn để người dân theo dõi và tham gia vào hoạt động tiếp xúc cử tri của người ứng cử.

Thái Nguyên: Vận động bầu cử trực tuyến, quyết liệt phòng chống dịch
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên có 40 điểm cầu truyền hình, kết nối trực tiếp xuống cấp xã, thị trấn.

Theo ông Phạm Thái Hanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, hình thức trực tuyến thực hiện đúng quy định 5K trong phòng, chống dịch trong khi vẫn đảm bảo quyền tiếp xúc rộng rãi với cử tri; đảm bảo tính hiệu quả, sự tương tác giữa các ứng cử viên và đông đảo cử tri trong quá trình vận động bầu cử.

Cử tri tỉnh Thái Nguyên rất hoan nghênh hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến do vừa phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, vừa đảm bảo về tính dân chủ, khách quan của cuộc bầu cử.

Ông Hoàng Văn Nghĩa - cử tri xã Ký Phú, huyện Đại Từ nói: “Ngồi xem màn hình trực tuyến, chúng tôi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, được trực tiếp tương tác, trao đổi với họ, phản ánh tại chỗ tâm tư, nguyện vọng. Từ đó, có nhận thức, có niềm tin để cầm lá phiếu bầu chọn những người xứng đáng”.

 

Đến thời điểm này, Thái Nguyên là tỉnh tiên phong trong cả nước tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến. Kết quả này cũng xuất phát từ quyết tâm chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông từ cấp tỉnh tới cấp xã mà Thái Nguyên đã chú trọng thực hiện trong thời gian qua.

Linh hoạt phương thức tiếp xúc cử tri

Từ ngày 5/5, nhiều đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bước vào giai đoạn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vận động bầu cử theo luật định. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời có văn bản hướng dẫn việc tổ chức vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch. Theo đó, tại các điểm cầu trực tuyến có hội nghị tiếp xúc cử tri, áp dụng chặt chẽ quy trình kiểm soát đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế, đeo khẩu trang đối với tất cả cử tri và các ứng cử viên trước khi vào hội nghị. Đồng thời bố trí chỗ ngồi trong hội trường giữ khoảng cách an toàn.

Để bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, giới thiệu về tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị của các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó, tạo điều kiện cho đông đảo cử tri được tiếp cận, nắm bắt thông tin liên quan ứng cử viên, bảo đảm bình đẳng giữa những người ứng cử bằng các hình thức phù hợp.

Thái Nguyên: Vận động bầu cử trực tuyến, quyết liệt phòng chống dịch
Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử

Công tác chuẩn bị cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang được chuẩn bị chu đáo, bài bản, bảo đảm đúng thời gian, đúng tiến độ và đúng luật. Tỉnh đã thành lập 3 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 88 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.358 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có 1.444 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 1.444 Tổ bầu cử.

Trong nhiệm kỳ này, cử tri tỉnh Thái Nguyên được bầu 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 319 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.074 đại biểu HĐND cấp xã.

Minh Ngọc