- Nhiều địa phương có địa bàn đặc thù đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điểm bỏ phiếu sớm theo quy định của pháp luật.

Bỏ phiếu trong nhà dân

Quảng Bình có hơn 648.000 cử tri và 1.137 điểm bỏ phiếu, trong đó có 45 khu vực bỏ phiếu tổ chức trong nhà dân. Công tác chuẩn bị khu vực bỏ phiếu đã được hoàn tất.

Sẵn sàng cho những điểm bỏ phiếu xa xôi
Cử tri Quảng Bình tìm hiểu thông tin các ứng cử viên

Qua 3 vòng hiệp thương, tỉnh đã lựa chọn lập danh sách 10 ứng cử viên ĐBQH để bầu 6 đại biểu, 83 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh để bầu 50 người, 426 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 273 đại biểu và 6.752 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã để bầu 4.053 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết, các công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử được thực hiện đảm bảo tiến độ theo luật định.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã có văn bản cho phép tỉnh Quảng Bình triển khai bầu cử sớm ở 13 khu vực bỏ phiếu vào ngày 20/5, trước 2 ngày so với ngày chính thức trên toàn quốc.

Sẵn sàng cho những điểm bỏ phiếu xa xôi
Kiểm tra thùng phiếu tại tỉnh Quảng Bình

Cụ thể, tại huyện Bố Trạch có 11 khu vực bỏ phiếu được bầu cử sớm thuộc hai xã Thượng Trạch (8 khu vực) và Tân Trạch (3 khu vực); huyện Quảng Ninh có 2 khu vực thuộc xã Trường Sơn.

Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, công tác chuẩn bị các điểm bầu cử, tổ bầu cử, tập huấn cho thành viên tổ bầu cử tại các điểm bầu cử sớm được chuẩn bị chu đáo, công tác an ninh trật tự đảm bảo an toàn được

Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo công tác bầu cử ở 13 khu vực bỏ phiếu sớm theo đúng quy định pháp luật.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế  có 1.008 khu vực bỏ phiếu.

Sẵn sàng cho những điểm bỏ phiếu xa xôi
Niêm yết danh sách ứng cử viên tại Thừa Thiên - Huế

Tỉnh đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên, vận động bầu cử, tổng hợp ý kiến cử tri được chính quyền địa phương thực hiện đúng qui trình và qui định pháp luật.

Ông Võ Văn Chinh, Phó chủ tịch thường trực UB MTTQ VN tỉnh cho biết, thông tin về hoạt động bầu cử, danh sách cử tri, các ứng viên cũng được công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin truyền thông và tại các tổ bầu cử, tạo điều kiện để người dân nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.

Sẵn sàng cho những điểm bỏ phiếu xa xôi
 

Phó chủ tịch phường Xuân Phú (TP Huế) Lương Vầy cho biết, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành.

"Lãnh đạo phường đã phối hợp với lực lượng công an và dân quân tự vệ lên phương án tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trật tự trước, trong và sau bầu cử”, ông cho hay.

Tại Thanh Hóa, cử tri sẽ đi bầu 14 ĐBQH, 95 đại biểu HĐND tỉnh.

Sẵn sàng cho những điểm bỏ phiếu xa xôi
Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử tại Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Nguyễn Đình Xứng cho biết, các công tác từ việc ấn định số đơn vị và danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức người ứng cử; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử... cơ bản đã hoàn tất.

Ông Xứng cho biết, Công an Thanh Hóa đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch đảm bảo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông... 

Sẵn sàng cho những điểm bỏ phiếu xa xôi
Thanh Hóa đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Địa hình khó, đảm bảo bầu sớm

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết, trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các địa phương giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác đảm bảo an ninh được tăng cường.

Có 10 điểm bầu cử thuộc 2 huyện Vân Canh và Vĩnh Thạnh được tổ chức bầu cử sớm trước 1 ngày so với quy định (huyện Vân Canh có 9 khu vực, huyện Vĩnh Thạnh có 1 khu vực) do đây là miền núi, đi lại khó khăn.

Ngoài ra, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã chỉ đạo cụ thể, đảm bảo các cử tri đang điều trị tại các cơ sở y tế hoặc ở nhà tạm giữ, trại tạm giam trong tỉnh được thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Bình Định có 101 người ứng cử tại 19 đơn vị bầu cử; HĐND cấp huyện có 666 người tại 111 đơn vị bầu cử; HĐND cấp xã có 7.160 người ứng cử tại 1.188 đơn vị.

Hải Sâm - Quang Thành - Lê Anh - Huyền Trang