Trong danh sách 36 ứng viên ĐBQH khóa 14 được chốt tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba của TP.HCM, không có 2 ứng viên tự ứng cử Hoàng Hữu Phước, Đặng Thành Tâm.

Chiều nay, 16/4, UB MTTQ VN TP.HCM đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu QH khóa 14.

Ông Hoàng Hữu Phước, Đặng Thành Tâm không lọt danh sách ứng cử

Các ông Hoàng Hữu Phước (trái) và Đặng Thành Tâm không lọt danh sách ứng cử lần này

Phó Chủ tịch UB MTTQ VN TP.HCM Vũ Thanh Lưu cho biết, danh sách sơ bộ giới thiệu ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai là 90 người (42 người được giới thiệu và 48 người tự ứng cử). Nhưng sau đó có 8 người tự ứng cử đã làm đơn xin rút khỏi danh sách nên số người tự ứng cử chỉ còn 40 người.

Sau hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, lại có thêm 8 người được cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu tự nguyện xin rút tên ra khỏi danh sách ứng cử.

Theo đó, tính đến ngày 16/4 có tất cả 16 người ứng cử rút tên khỏi danh sách. Số người ứng cử còn lại trong danh sách sơ bộ và đã được lấy ý kiến cử tri chỉ còn 74 người.

Theo kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc, trong số 74 người có 44 người được cử tri tín nhiệm trên 50%, số còn lại 30 người cử tri tín nhiệm dưới 50%. Ngoài ra, qua rà soát có 8 người, cử tri phản ánh không đủ tư cách ứng cử ĐBQH khóa 14.

Riêng việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác với người tự ứng cử, có 28/40 người có nơi làm việc. Trong số 28 người có nơi làm việc thì có 11 người qua xác minh đã bị từ chối không tổ chức hội nghị lấy ý kiến nơi làm việc vì họ không làm ở đó.

Do vậy, chỉ còn 17 người được tổ chức lấy ý kiến. Kết quả lấy ý kiến cử tri nơi làm việc của người tự ứng cử, có 17/17 người đạt tín nhiệm trên 50%.

 
Ông Hoàng Hữu Phước, Đặng Thành Tâm không lọt danh sách ứng cử
Biểu quyết những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu QH khóa 14   

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UB MTTQ VN TP.HCM đã đề nghị các đại biểu không đưa 30 người được cử tri tín nhiệm dưới 50% và 8 người cử tri có ý kiến phản ánh không đủ tư cách ứng cử ĐBQH khóa 14 vào danh sách bầu cử. Đồng thời, đề nghị thống nhất danh sách 36 người đủ chuẩn để lập danh sách bầu cử ĐBQH khóa 14. 

Sau đó, hội nghị đã thống nhất lựa chọn 36 ứng cử viên để gửi UB bầu cử TP và Hội đồng Bầu cử Quốc gia để đưa vào danh sách chính thức bầu cử ĐBQH khóa 14.

Trong số 36 ứng viên này không có hai ĐBQH khóa 13 tự ứng cử vào khóa 14 là Hoàng Hữu Phước và Đặng Thành Tâm.

2 người tự ứng cử lọt vào danh sách là ông Lâm Thiếu Quân (hiện là đại biểu HĐND TP khóa 18) và bà Nguyễn Thị Hồng Chương (cử nhân sư phạm ngành ngữ văn, giáo viên, bí thư chi bộ trường THPT Tân Túc, Bình Chánh).

Cùng với 36 ứng cử viên trên, TP.HCM sẽ chờ TƯ gửi về 14 ứng viên để lập danh sách bầu ra 30 ĐBQH khóa 14 chính thức của TP.

Xuân Linh