- Phân tích từ kết quả bầu cử ĐBQH khóa 14 chính thức công bố có nhiều điểm đáng chú ý, như tỉ lệ đảng viên chiếm 95,8%, tự ứng cử 0,2%, trình độ học vấn của các ĐB rất cao...

Xem chi tiết về từng đại biểu QH khóa 14 TẠI ĐÂY

Cùng xem đồ họa phân tích do VietNamNet thực hiện dựa trên kết quả bầu cử ĐBQH khóa 14 được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chính thức chiều nay: 

 

Những con số đặc biệt về QH khóa mới

VietNamNet

Infographic: Adamo Studio