- Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 –2016 tái cử nhiệm kỳ tiếp theo (2016 – 2021) với số phiếu bầu đạt 100%.

Phiên họp đầu tiên HĐND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sáng 14/6 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 8 tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ khóa 9 với số phiếu bầu đạt 100%. 

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tái cử tỷ lệ bầu tuyệt đối

Phó Bí thư Thường trực TU Phan Việt Cường tặng hoa Chúc Mừng ông Nguyễn Ngọc Quang (bên trái)

 

Ông Đinh Văn Thu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 –2016 tái cử nhiệm kỳ tiếp theo (2016 – 2021) với số phiếu bầu đạt 100%.

Các ông Võ Hồng, ủy viên ủy ban Thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Hoàng Minh, tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 9 với số phiếu tán thành đạt 100%.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 –2016 được bầu gồm ông Huỳnh Khánh Toàn; Lê Văn Thanh, Lê Trí Thanh, Trần Đình Tùng. 

Vũ Trung