- Sở TT&TT Quảng Bình tổ chức sáng nay triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp.

Đây là hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016).

Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hình ảnh tại triển lãm
 

Triển lãm giới thiệu gần 100 bức ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các kỳ bầu cử QH và HĐND sau đó.

Triển lãm gồm 2 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình qua các nhiệm kỳ.

Triển lãm khẳng định công lao to lớn và sự lãnh đạo sáng suốt của Bác trong việc quyết tâm tổ chức, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm còn góp phần tuyên truyền về truyền thống của QH và HĐND các cấp để cử tri hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền làm chủ, tham gia bầu cử đại biểu QH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hải Sâm