Thời sự
>>

Bầu cử QH & HĐND

Ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn

icon
Chiều 1/7, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Lạng Sơn.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị