Sáng 5/5, Ủy ban Quốc phòng An ninh QH họp phiên toàn thể cho ý kiến về dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước khi trình QH tại kỳ họp sắp khai mạc.

Dự thảo lần này quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ QH và các bộ ngành hữu quan, đặc biệt là đối với quy định về việc phong, thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân đảm bảo chặt chẽ, đúng nhu cầu; quy định cấp bậc trưởng phải cao hơn cấp bậc phó một bậc; không quy định địa bàn trọng yếu hoặc lĩnh vực công tác đặc biệt để phong quân hàm cấp tướng.

Bảo đảm chặt việc phong hàm tướng công an

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. Ảnh: TTXVN

Theo quy định tại dự thảo lần này, số lượng sỹ quan công an nhân dân có trần cấp bậc hàm cấp tướng giảm 8,5% so với các quy định hiện hành. Tuy nhiên, dự thảo vẫn giữ nguyên quan điểm đề xuất cấp bậc hàm cấp đại tướng đối với thứ trưởng là Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và cấp hàm trung tướng đối với Giám đốc Công an Hà Nội và TP HCM.

Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo cần sửa đổi, bổ sung quy định về việc xác định vị trí có nhu cầu quân hàm cấp tướng.

 

Có ý kiến nhận định, dự thảo đã nâng trần và mở rộng diện một số chức vụ có trần quân hàm cấp tướng so với luật hiện hành; một số chức vụ có trần cấp bậc hàm tướng chưa đảm bảo yêu cầu quy định hàm cấp trưởng phải cao hơn cấp phó một bậc.

Dự thảo cũng chưa thống nhất cấp hàm tương đương giữa công an và quân đội đối với chức vụ giám đốc công an 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trần cấp bậc hàm cấp đại tướng đối với thứ trưởng là Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Các ý kiến tại buổi làm việc đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, cần quy định cấp bậc hàm cao nhất cho từng nhóm chức vụ cơ bản để xác định chức vụ tương đương về cấp hàm nhằm khắc phục tình trạng cấp cục có trần cấp hàm bằng cấp tổng cục, cấp phó bằng cấp trưởng.

Việc quy định trần quân hàm cấp tướng cần tính đến một số tỉnh sắp tới sẽ chuyển thành thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời lưu ý ưu tiên quân hàm đối với các vị trí chiến đấu.

Một số ý kiến đề nghị không nên mở rộng số lượng cấp hàm tướng so với luật hiện hành; không nên quy định cấp hàm cấp tướng ở cấp tỉnh, thành phố; riêng ở Hà Nội và TP HCM chỉ nên quy định trần cấp hàm thiếu tướng.

Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ trong dự thảo luật căn cứ của Hiến pháp quy định chế độ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ cấp cao của sỹ quan công an nhân dân liên quan đến thẩm quyền phong cấp hàm cấp tướng của Chủ tịch nước. Dự thảo cũng cần làm rõ địa vị pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của công an xã.

Theo TTXVN