Các chức danh thi tuyển gồm: Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ; Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan; Phó vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên; Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ. 

Đối tượng dự thi là các cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch vào các chức danh thi tuyển và tương đương ở các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức TƯ hoặc ở địa phương, cơ quan khác có đơn đăng ký dự thi.

Ban Tổ chức TƯ tổ chức thi tuyển 5 chức danh lãnh đạo cấp vụ, cục
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chúc mừng 3 thí sinh trúng tuyển vào chức Vụ trưởng qua kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo đầu tiên vào đầu tháng 10/2017

Về điều kiện, tiêu chuẩn, ngoài quy định chung, tùy từng chức danh thi tuyển, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.

Một là về trình độ lý luận chính trị và ngạch công chức hiện giữ gồm có: lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương, là chuyên viên chính trở lên.

Hai là về trình độ ngoại ngữ, đối với ứng viên dự thi vào chức danh Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 4 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014 của Bộ GD-ĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực Châu Âu.

Ứng viên dự thi vào các chức danh phó vụ trưởng, phó cục trưởng phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung năng lực châu Âu; các chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C được cấp trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 01/2014.

Các ứng viên phải có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên; có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Ngoài ra, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự thi.

 

Cụ thể, đối với chức danh Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải có bằng tiến sĩ; có tư duy, phương pháp luận khoa học; có khả năng chủ trì xây dựng đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ; nhiệt huyết và đam mê với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.

Chức danh Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng, luật, an ninh, cảnh sát; có tư duy, phương pháp luận khoa học; có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ; nhiệt huyết và đam mê với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.

Chức danh Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ phải có bằng đại học trở lên; có tư duy, phương pháp luận khoa học; có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ; có kinh nghiệm trong xây dựng đề án, đề tài, các quy định, quy chế về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị và Điều lệ Đảng; nhiệt huyết và đam mê với công tác tổ chức xây dựng Đảng về tổ chức, điều lệ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.

Chức danh Phó vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên phải có bằng đại học trở lên; có tư duy, phương pháp luận khoa học; có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ; nhiệt huyết và đam mê với công tác tổ chức xây dựng Đảng về cơ sở đảng, đảng viên; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.

Đối với chức danh Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan phải có bằng đại học trở lên; có tư duy, phương pháp luận khoa học; có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ; nhiệt huyết và đam mê với công tác tổ chức cán bộ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả; có kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 27/2 - 17/3 tại Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Ban Tổ chức TƯ, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Tổ chức TƯ là cơ quan đầu tiên thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp vụ, cục từ năm 2017. Đến nay, Ban đã tổ chức thành công nhiều đợt thi tuyển và bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cấp vụ, cục thông qua thi tuyển.

Thu Hằng

Ban Tổ chức TƯ chiêu mộ thạc sĩ, tiến sĩ không quá 40 tuổi

Ban Tổ chức TƯ chiêu mộ thạc sĩ, tiến sĩ không quá 40 tuổi

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp nhận một số công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ trở lên, không quá 40 tuổi... về công tác tại Viện Khoa học tổ chức, cán bộ.