Đài Truyền hình Việt Nam vừa có quyết định số 228/QĐ-THVN về việc bổ nhiệm Trưởng ban Thời sự.

Quyết định nêu rõ, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Đỗ Đức Hoàng, quyền Trưởng ban Thời sự giữ chức Trưởng ban Thời sự, VTV từ ngày 6/4. 

Ông Đỗ Đức Hoàng làm Trưởng ban Thời sự VTV
Ông Đỗ Đức Hoàng giữ chức Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam

Từ năm 2000 đến 2009, ông Đỗ Đức Hoàng là phóng viên Ban Thời sự. Từ 2009 đến 2013, ông làm Trưởng đại diện VTV tại Hoa Kỳ.

 

Ngày 5/8/2013 ông được bổ nhiệm làm Phó ban Đối ngoại VTV. Ngày 1/1/2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VTV tại TP.Đà Nẵng.

Ngày 1/7/2020, ông đảm nhiệm quyền Trưởng ban Thời sự.

Ông Đỗ Đức Hoàng sinh năm 1978, tốt nghiệp Khóa 41, Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

N.T