Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh Bắc Ninh năm 2020 tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh cho thấy những kết quả nổi bật, toàn diện, với nhiều điểm sáng.

Tổng sản phẩm kinh tế (GRDP) của Bắc Ninh năm 2020 ước 122,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,36% so với năm trước; quy mô GRDP (giá hiện hành) tiếp tục được mở rộng, ước 205,1 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước 144,5 triệu đồng, gấp 2,1 lần bình quân cả nước.

Tận dụng cơ hội “vàng” đón làn sóng mới những dòng vốn FDI chất lượng, lũy kế đến hết ngày 31/10/2020, có 1.607 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 19,7 tỷ USD. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019. Xuất khẩu hàng hóa ước 36,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm; nhập khẩu 31,5 tỷ USD, tăng 12,3%. Thu ngân sách Nhà nước ước 29.792 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước 23.535 tỷ đồng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường kinh doanh, năm 2020 Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Ban Pháp chế, VCCI tổ chức hội thảo phân tích Chỉ số PCI và có kế hoạch hành động gắn với Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thu hút đầu tư FDI, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục được lãnh đạo tỉnh luôn duy trì thực hiện suốt năm 2020, như mô hình Bác sĩ doanh nghiệp; đối thoại với doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đổi mới hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện.

 

Cùng với đó, công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, cấp huyện (DDCI) hằng năm; công khai kế hoạch thanh tra trên Cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp biết; ứng dụng CNTT, đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh; xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025. Phát triển dịch vụ cung ứng cho các khu công nghiệp. Bước đầu liên kết giữa các tập đoàn đa quốc gia và tỉnh để phát triển công nghiệp hỗ trợ với vai trò quan trọng của Tập đoàn Samsung.

Bắc Ninh: Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng 2020

Chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh đã giúp Bắc Ninh đạt những kết quả quan trọng. Năm 2020, so với toàn quốc, Bắc Ninh có quy mô nền kinh tế đứng thứ 7; GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2; thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 5; giá trị sản xuất công nghiệp dẫn đầu cả nước... Nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực giáo dục, y tế thuộc nhóm dẫn đầu. Nhiều chính sách an sinh xã hội đi trước và thực hiện ở mức cao so với cả nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021 tỉnh Bắc Ninh phấn đấu thưc hiện mục tiêu tổng sản phẩm kinh tế năm 2021 tăng 4 - 5%. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Với quyết tâm tạo ra động lực mới cho sự phát triển đột phá, tiếp tục giữ vững danh hiệu "miền đất lành” cho các nhà đầu tư xây tổ ấm.

Đình Sơn