Theo kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 vừa được ban hành, những đối tượng được ưu tiên tiêm gồm: các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, như: người làm trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch (hành viên BCĐ phòng chống, dịch các cấp; người làm việc tại khu cách ly; người làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ; tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng; tình nguyện viên; phóng viên) và các đối tượng ưu tiên khác theo chỉ định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp;

Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: Vận tải; cung cấp dịch vụ điện, nước; giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Bắc Giang công bố kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19
Bắc Giang lên kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, công bố các đối tượng ưu tiên

Người lao động tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện an toàn để sản xuất theo kết quả đánh giá của BCĐ phòng chống dịch các huyện, thành phố (đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp) và kết quả đánh giá của BQL các KCN tỉnh (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp).

Các cơ sở y tế tuyến tỉnh triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp lớn ngoài khu công nghiệp.

Các cơ sở y tế tuyến huyện triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp còn lại. 

Thời gian thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 29/5 đến ngày 15/6/2021 theo hinh thức cuốn chiều. Kế hoạch từng ngày, từng đợt cụ thể do Sở Y tế ban hành.

Tại tuyến tỉnh, huyện, thành phố, tổ chức tiêm mũi 1 cho đối tượng là các lực lượng tuyến đầu phòng,chống dịch. Tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 (tính tới thời điểm hiện tại đã đủ 04-12 tuần sau tiêm mũi 1). 

Bắc Giang công bố kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19
Đội ngũ bác sỹ tuyến đầu tham gia chống dịch nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên tiem vắc xin phòng Covid-19
 

Cơ sở y tế tuyến huyện, thành phố tổ chức tại các điểm thuộc các cơ sở y tế đã tổ chức tiêm trong đợt 2 hoặc tổ chức tại điểm tiêm mới (nếu điểm tiêm đã chuyển thành cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhân Covid - 19).

Bắc Giang triển khai tiêm tại 10/10 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong địa bàn.

Sở Y tế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố; phối hợp với các cơ sở y tế hỗ trợ, bổ sung, tăng cường lực lượng cho các huyện có số công nhân tiêm phòng đông; kịp thời tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều kiện để công nhân được đi làm lại tại khu công nghiệp ở Bắc Giang

Điều kiện để công nhân được đi làm lại tại khu công nghiệp ở Bắc Giang

Công nhân thuộc diện xét chọn đi làm trở lại được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch từ ngày 9/5 cho đến nay, có 2 lần kết quả PCR âm tính với Sars-Cov-2 liên tiếp.

Kiên Trung