Sáng nay (29/6), kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII đã tiến hành giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó trưởng các ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh với 100% số phiếu đồng ý.

Ông Nguyễn Trung Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII

Phát biểu tại kỳ họp, bà Hoàng Thị Thúy Lan hứa đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ phụng sự lợi ích của nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực.

Đồng thời thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh…

 

Bà Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, Vĩnh Phúc đã quyết tâm, nỗ lực và bước đầu thành công trong thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, thiên tai vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, nhất là khi năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thu hút đầu tư còn khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao…

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026.

Vĩnh Phúc ra quyết sách về an toàn chống dịch tại khu công nghiệp

Vĩnh Phúc ra quyết sách về an toàn chống dịch tại khu công nghiệp

Quy định về việc triển khai biện pháp chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp (KCN), chỗ ở miễn phí cho lao động hay chọn khách sạn 5 sao làm cơ sở cách ly cho chuyên gia là những quyết sách vừa được Vĩnh Phúc ban hành. 

Nhị Tiến