- Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) và cơ quan thuế của Tổng Cục Thuế sẽ cùng với Cục Quản lý đường bộ II kiểm tra công tác công tác thu phí tại trạm thu phí BOT Đông Hà - Quảng Trị (km763 + 800) QL1.

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ VN vừa ký quyết định yêu cầu Cục đường bộ II phối với Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), cơ quan Thuế (Tổng Cục Thuế) và các cơ quan liê quan của Tổng Cục, kiểm tra công tác thu phí tại trạm BOT QL! Đông Hà Quãng Trị do công ty CP Tâm đoạn Trường Thịnh quản lý khai thác.

Đoàn kiểm tra do ông Lê Ngọc Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II làm trưởng đoàn, ông Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II làm phó đoàn.

Trạm thu phí BOT QL1 Quảng Trị bị công an 'sờ gáy'

Bắt đầu kiểm tra công tác thu phí trạm BOT Đông Hà – Quãng Trị.

Trưởng đoàn có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và được quyền thay đổi bổ sung các thành viên trong đoàn kiểm tra của Cục Quản lý đường bộ II.

 

Mục tiêu của đoàn kiểm tra nhằm đánh giá doanh thu thực tế tại Trạn thu phí, hệ thống thiết bị thu phí và nhất là công nghệ thu phí đang áp dụng.

Qua kiểm tra sẽ kiến nghị các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp khắc phụ những tồn tại, khuyết điểm, xử lý vi phạm (nếu có), góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác thu phí đường bộ.

Ông Cương yêu cầu, việc kiểm tra giám sát phải được thực kiện công khai, minh bạch, không làm ảnh hưởng công tác thu phí thường xuyên của Doanh nghiệp.

Thời gian kiểm ta bắt đầu từ ngày 19/12 đến 29/12/2016. 

Vũ Điệp