Sở GTVT TP.HCM vừa thống nhất việc triển khai lắp đặt thí điểm thiết bị quản lý đỗ xe và thu phí gồm 28 sensor (gọi là cảm biến) đỗ xe trên đường Hai Bà Trưng (Q.1) theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ khoan 28 lỗ tại 28 ô đỗ xe có thu phí trên đường Hai Bà Trưng phía trước công viên Lê Văn Tám (về phía đường Điện Biên Phủ). Kích thước mỗi lỗ khoan 18cm x 4cm (đường kính x chiều sâu) để lắp đặt thiết bị cảm biến IB IoT Parking. Hoàn trả nguyên trạng mặt bằng sau khi lắp đặt.

Sau khi lắp đặt thí điểm thiết bị quản lý này, Sở GTVT TP đề nghị công ty định kỳ rà soát và có báo cáo đáng giá hiệu quả của phương án; đề xuất việc triển khai lắp đặt đại trà hoặc thay thế thiết bị phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Đồng thời, Sở GTVT cũng đề nghị công ty trên nghiên cứu giải pháp thanh toán phí sử dụng tạm lòng lề đường để đỗ ô tô qua tài khoản di động (money mobile).

TP.HCM khoan lỗ lắp cảm biến để quản lý thu phí đậu xe
Một bãi đậu xe dưới lòng đường có thu phí ở trung tâm Sài Gòn
 

Từ tháng 8/2018, TP.HCM bắt đầu thu phí đậu xe trên 23 tuyến đường tại quận 1, quận 5 và quận 10 với khoảng 1.000 vị trí đậu xe. Mức thu thấp nhất 20.000 - 25.000 đồng/xe/giờ đầu tiên. Tuy nhiên, số tiền thu được còn thấp so với dự báo của đề án, chưa đủ chi cho hạ tầng kỹ thuật công nghệ cũng như nhân sự thu phí.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM sau đó được TP giao nhiệm vụ quản lý thu phí.

TP cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan từng bước hoàn chỉnh và nâng cao các giải pháp công nghệ vào quá trình thu phí.

Bộ GTVT đề xuất 8 trạm BOT không thu phí tự động không dừng

Bộ GTVT đề xuất 8 trạm BOT không thu phí tự động không dừng

Do những nguyên nhân khác nhau nên Bộ GTVT đề xuất 8 dự án BOT chưa triển khai thu phí không dừng.

Tuấn Kiệt