Thủ tướng vừa gửi văn bản hỏa tốc đến các Bộ GTVT, Tài chính, Tư pháp, UB Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt về việc giao thực hiện vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt VN trước ngày 24/5/2021.

Thủ tướng giao Bộ GTVT đặt hàng bảo trì đường sắt

Tổng công ty Đường sắt tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt an toàn, chính xác, theo đúng quy định pháp luật.

 

Trên thực tế, việc thực hiện vốn bảo trì đường sắt năm 2021, từ đầu năm đến nay, do vướng mắc các quy định và còn cách hiểu khác nhau về các quy định pháp luật  nên Cục Đường sắt Việt Nam, đơn vị được Bộ GTVT giao vốn chưa thể tiến hành ký hợp đồng đặt hàng với 20 doanh nghiệp bảo trì đường sắt.

Việc này khiến doanh nghiệp không được ứng vốn, gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ lương người lao động, trong khi vẫn phải duy trì công tác quản lý bảo trì đường sắt đảm bảo chạy tàu an toàn.

Công ty đường sắt mượn xe, sổ đỏ nhân viên để vay ngân hàng

Công ty đường sắt mượn xe, sổ đỏ nhân viên để vay ngân hàng

Để duy trì an toàn chạy tàu các đơn vị bảo trì đường sắt phải huy động lãnh đạo nhân viên, cắm xe, cắm sổ đỏ ngân hàng để lấy tiền trả lương, đầu tư thiết bị... 

Vũ Điệp