Quy định ra vào các tỉnh, thành sau khi nới lỏng giãn cách
Quy định ra vào các tỉnh, thành sau khi nới lỏng giãn cách
 
Hải Phòng sang Quảng Ninh có PCR, không có hộ chiếu Covid-19 vẫn phải quay đầu

Hải Phòng sang Quảng Ninh có PCR, không có hộ chiếu Covid-19 vẫn phải quay đầu

Trong khi Hải Dương cho người vùng xanh vào địa bàn thì việc ra, vào Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn rất chặt dù cùng là vùng xanh. 

Ban Thời sự -  Thiết kế: Hồng Anh