Báo cáo của Tổng cục Đường bộ VN gửi Bộ GTVT về việc kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Km997+639 QL1 tỉnh Quảng Nam (Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km987 - Km1027) cho thấy, sau 10 ngày  giám sát (từ ngày 17/7-27/7/2020) số thu phí vé lượt  là trên 3,8 tỷ đồng, bình quân trên 385 triệu đồng/1 ngày.

Con số này tăng 6,76% so với bình quân 1 ngày trong 10 ngày cùng kỳ tháng trước (hơn 360 triệu đồng).

So với số thu bình quân 1 ngày trong 6 tháng liền kề hơn 329 triệu đồng (từ tháng 12/2017 đến tháng 5/2020). Kết quả kiểm tra chỉ ra con số tăng 16,93%, khoảng 56 triệu đồng/ngày.

Trong khi đó, nhà đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP chưa lắp đặt bảng công khai thông tin điện tử tại trạm thu phí theo quy định của Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ.

Hệ thống thu phí không dừng trong thời gian kiểm tra còn bị lỗi, mất kết nối. Một số lượt xe miễn phí qua trạm chưa đúng đối tượng.

Kiểm tra thu phí BOT đường QL1: Doanh thu thực cao bất thường
Trạm Thu phí dự án mở rộng QL1 qua Quảng Nam

Tổng cục Đường bộ yêu cầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5- CTCP thực hiện lắp đặt bảng công khai thông tin điện tử tại trạm thu phí theo quy định. Chấm dứt việc cho xe miễn phí qua trạm không đúng đối tượng.

 

Doanh nghiệp này cũng phải bổ sung vào doanh thu thu phí tháng 7/2020 số tiền tương ứng với 50 lượt xe ưu tiên không đúng quy định; đồng thời, tiếp tục thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định tại Thông tư số 49/2016.

Đối với Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Tổng cục Đường bộ yêu cầu khắc phục hiện tượng hệ thống thu phí ETC thỉnh thoảng bị lỗi, đảm bảo công tác thu phí và lưu trữ dữ liệu theo quy định; tiếp tục thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định tại Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT.

Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ và các nhà đầu tư BOT đôn đốc công tác quản lý vận hành và giám sát chặt việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm BOT.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và hợp đồng dự án liên quan đến quản lý thu, chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao dự án.

Nhà đầu tư BOT phải xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí.

Tổng cục Đường bộ giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thu, hạch kịp thời phát hiện tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm.

Dự án BOT kêu thu phí 100 năm cũng không thể hoàn vốn

Dự án BOT kêu thu phí 100 năm cũng không thể hoàn vốn

Dự án BOT giao thông doanh thu chỉ đạt 20-30% so với phương án tài chính ban đầu, nếu không có Nhà nước hỗ trợ có dự án thu phí 100 năm không thể hoàn vốn.

Vũ Điệp