Hình ảnh khu ga Depot dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang gấp rút hoàn thành để đưa vào khai thác từ cuối tháng 4:

XEM CLIP

:

Đây là khu Depot đặt trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC). Trung tâm đầu não này không chỉ là nơi điều độ vận hành tàu cho toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mà còn là nơi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo tàu luôn ở trạng thái ổn định, an toàn.

Đây cũng là nơi đại bộ phận nhân viên của công ty vận hành làm việc, đào tạo và nghỉ ngơi, ăn uống.

Cát Linh - Hà Đông,Đường Sắt,Đường Sắt Đô Thị

Quần thể khu Depot đường sắt Cát Linh Hà Đông rộng 19,6ha
 

Cát Linh - Hà Đông,Đường Sắt,Đường Sắt Đô Thị

Cát Linh - Hà Đông,Đường Sắt,Đường Sắt Đô Thị

Trung tâm đầu não điều hành toàn bộ hệ thống tàu chạy đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Cát Linh - Hà Đông,Đường Sắt,Đường Sắt Đô Thị

Cát Linh - Hà Đông,Đường Sắt,Đường Sắt Đô Thị

Đây là ga cuối các đoàn tàu xuất phát và đưa về duy tu, bảo dưỡng sau khi dừng hoạt động 
Cát Linh - Hà Đông,Đường Sắt,Đường Sắt Đô Thị
Quần thể duy tu sửa chữa tàu đường sắt trên cao 

Cát Linh - Hà Đông,Đường Sắt,Đường Sắt Đô Thị

Cát Linh - Hà Đông,Đường Sắt,Đường Sắt Đô Thị

Hệ thống đường ray cho các đoàn tàu chạy từ ga Depot đến các ga dọc tuyến
Cát Linh - Hà Đông,Đường Sắt,Đường Sắt Đô Thị
Khu vực nhà ăn đang được hoàn thành những hạng mục cuối cùng
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông có hiện tượng phá hoại trong quá trình hoàn thiện

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông có hiện tượng phá hoại trong quá trình hoàn thiện

Tổng thầu Trung Quốc chịu trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước khi được nghiệm thu, đưa vào vận hành khai thác thương mại.

Vũ Điệp - Đoàn Bổng - Đức Yên