Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, để vận hành thử và nghiệm thu công trình, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cần hơn 110 chuyên gia, nhân sự của Tổng thầu Trung Quốc và 8 chuyên gia Pháp của nhà thầu tư vấn đánh giá độc lập về an toàn hệ thống (Liên danh ACT).

Đến thời điểm hiện tại đã có gần 90 người của tổng thầu và 1 chuyên gia Pháp sang Việt Nam.

Khi nào đường sắt Cát Linh - Hà Đông khai thác thương mại?

Trong tháng 11 này sẽ huy động đủ số nhân sự trên và trong tháng 12 tới sẽ thực hiện vận hành thử toàn bộ hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong 20 ngày.

Việc vận hành thử toàn bộ hệ thống nhằm thử nghiệm, nghiệm thu tổng thể và đánh giá an toàn hệ thống, đánh giá nhân sự vận hành theo biểu đồ chạy tàu thực tế.

 

Riêng việc nghiệm thu tổng thể dự án, bên cạnh nghiệm thu công trình còn nghiệm thu về đội ngũ nhân sự vận hành hệ thống được đào tạo theo dự án.

"Trong quá trình nghiệm thu nếu có hạng mục nào chưa đạt yêu cầu, tổng thầu phải khắc phục và hoàn thiện ngay", Ban quản lý dự án đường sắt cho biết.

Cũng theo Ban quản lý dự án đường sắt, sau khi kết thúc giai đoạn vận hành thử và nghiệm thu, để dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác vận hành chính thức, dự án còn phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá và cấp chứng nhận an toàn hệ thống; nghiệm thu nhà nước, đề nghị cấp chứng chỉ hoàn thành công trình, bàn giao nguyên trạng dự án cho Hà Nội có quyết định đưa hệ thống đường sắt trên vào khai thác, vận hành.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chậm, Bộ trưởng GTVT nói rút ra bài học sâu sắc

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chậm, Bộ trưởng GTVT nói rút ra bài học sâu sắc

Qua các dự án đường sắt đô thị chậm tiến độ hiện nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói đã rút ra những bài học rất sâu sắc.

Vũ Điệp