- Hà Nội dành tổng mức đầu tư khoảng 452.239 tỷ đồng cho 38 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị.

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội đã quyết nghị về dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của TP Hà Nội; danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương.

 
HN chi hơn 452 ngàn tỷ cho hạ tầng giao thông

Hà Nội chi hơn 452 ngàn tỷ cho hạ tầng giao thông

Theo đó, UBND TP đã rà soát và đề xuất danh mục dự án, công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2016-2020 với tổng số công trình trọng điểm là 52 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 503.374 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 217.468 tỷ đồng.

Trong đó, có 38 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 452.239 tỷ đồng sẽ dành cho lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 188.875 tỷ đồng, gồm 19 dự án sử dụng vốn ngân sách (8 dự án vốn ODA) với nhu cầu vốn đầu tư ngân sách (trong nước) giai đoạn 2016-2020 là 30.170 tỷ đồng; nhu cầu vốn ODA khoảng 63.505 tỷ đồng.

Hà Nội sẽ tập trung các giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các công trình trọng điểm trong những năm tới, ưu tiên tập trung phân bổ vốn xây dựng cơ bản cho các dự án, công trình trọng điểm. Ngoài ra áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt vốn cho giải phóng mặt bằng, cho phép giải ngân theo phương án giải phóng mặt bằng được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao kế hoạch.

TP cũng xác định một số quỹ đất tập trung để đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất tạo quỹ đầu tư các công trình trọng điểm; Rà soát, xác định đủ quỹ đất, triển khai thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết quỹ đất thanh toán các dự án theo hình thức hợp đồng BT và quỹ đất để thực hiện các dự án BOT, BTO, PPP trên địa bàn TP...

Hương Quỳnh