Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Qua báo cáo của Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang liên quan đến chất lượng thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cùng với UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ chất lượng thi công dự án theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm tương tự như thời gian vừa qua. 

Giám sát chặt chất lượng thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hôm 8/3


Trước đó, công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã có thông tin đến các cơ quan báo chí về chất lượng nguồn vật liệu tại gói thầu XL10, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cụ thể, ngày 13/3 vừa qua, tư vấn giám sát dự án đã kiểm tra và từ chối, buộc hủy bỏ 1 sà lan cấp phối đá dăm loại 1 do không đảm bảo chất lượng.

 

Đối với việc tập kết cấp phối đá dăm của gói thầu XL10, nguồn vật liệu 310m3 cấp phối đá dăm loại 1 được lấy từ mỏ Thạnh Phú 2.

Phương pháp sản xuất cấp phối đá dăm loại 1 được nhà cung cấp là công ty Khánh Cường thực hiện mua các loại đá kích cỡ khác nhau để đảo trộn thành CPĐD loại 1, thay vì đặt hàng cho mỏ Thạnh Phú 2 sản xuất.

Sau đó, Ban điều hành công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã đình chỉ vai trò cung cấp vật liệu cho dự án đối với công ty Khánh Cường, cảnh cáo Ban điều hành gói thầu XL-10, Tư vấn giám sát trưởng, thay thế giám sát viên do chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng dự án...

Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51,1km, tổng vốn đầu tư 12.668 tỷ đồng. Đến đầu tháng 3 vừa qua, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành cơ bản, đã bàn giao 51/51 km. Công tác thi công đạt 35% (sản lượng 2.280 tỷ đồng).

Tắc vốn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khó thông tuyến cuối năm nay

Tắc vốn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khó thông tuyến cuối năm nay

Vướng thủ tục chưa giải quyết cùng hạn mặn khốc liệt ở miền Tây đang ‘đe dọa’ tiến độ tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trên 'đường đua’ về đích.

Vũ Điệp