Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian qua dù dịch vụ công quốc gia đăng ký mức độ 3 và mức độ 4 cấp đổi GPLX đã đáp ứng một phần nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, từ thời điểm một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội đến nay vẫn còn 14.700 GPLX quá thời hạn cấp đổi.

Nguyên nhân do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, người có nhu cầu đổi GPLX, đã có đủ hồ sơ theo quy định, nhưng chưa gửi hồ sơ và chụp ảnh trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX.

Một số người có đủ điều kiện để được đổi GPLX, nhưng do giãn cách xã hội, chưa đến nộp hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp nên phải sát hạch lại lý thuyết; hoặc một số người chỉ phải sát hạch lại lý thuyết, nhưng vì giãn cách xã hội, chưa đến nộp hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp nên phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe.

Gia hạn thêm 1 tháng cho gần 15.000 giấy phép lái xe quá hạn
Bộ GTVT đề nghị các cơ quan liên quan tạo điều kiện gia hạn thời gian sử dụng GPLX thêm 1 tháng đối với người ở vùng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong và sau thời gian thực hiện giãn cách, Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận để người có GPLX quá hạn, có thông báo xác nhận hồ sơ đăng ký đổi GPLX hợp lệ được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội và sau 10 ngày kể từ khi kết thúc giãn cách

 

Đồng thời cho phép người có GPLX quá hạn sử dụng, có giấy xác nhận đã cư trú tại địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội được phép đổi hoặc sát hạch lại lý thuyết trong thời gian 1 tháng kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội theo quy định tại Thông tư số 12.

Ngày hết hạn sử dụng của GPLX làm căn cứ thực hiện thủ tục hành chính đổi, cấp lại được tính bằng ngày hết hạn ghi trên GPLX cộng thêm thời gian giãn cách xã hội của địa phương.

Trước đề xuất trên của Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho phép người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, khu vực địa phương áp dụng Chỉ thị 16 có GPLX quá hạn sử dụng được làm thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX theo hướng ngày hết hạn của GPLX để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Thông tư số 12 của Bộ GTVT được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên GPLX cộng thêm thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo hướng nêu trên là 1 tháng kể từ ngày địa phương kết thúc áp dụng Chỉ thị 16.

Giãn cách xã hội, bằng lái xe hết hạn có bị xử phạt?

Giãn cách xã hội, bằng lái xe hết hạn có bị xử phạt?

Từ khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay, cả nước còn 14.700 giấy phép lái xe (GPLX) quá thời hạn cấp đổi.

Vũ Điệp