Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 1213 của Ủy ban Thường vụ QH về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam: QL 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

Nghị quyết giao Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt điều chỉnh 2 dự án thành phần theo quy định.

Rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 2 dự án thành phần chuyển đổi.

Chốt thời gian Bộ GTVT phải hoàn thành 2 dự án cao tốc Bắc - Nam
Hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam Mai Sơn - QL45 phải hoàn thành trong 2030


Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn để thực hiện dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ.

Bộ GTVT khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023.

Ngày 4/2 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư hai dự án thành phần QL 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu sang đầu tư công.

Theo Ban quản lý dự án 6 (Bộ GTVT), việc chuyển đổi phương thức đầu tư sang đầu tư công sẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, giải quyết về công việc và nguồn thu nhập đối với người lao động, đặc biệt là các DN trong nước sẽ trực tiếp thi công xây dựng dự án... góp phần thúc đẩy được tăng trưởng của nền kinh tế.

Cao tốc Bắc - Nam chậm mặt bằng, lo thiếu vật liệu

Cao tốc Bắc - Nam chậm mặt bằng, lo thiếu vật liệu

Đến nay nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo yêu cầu của Thủ tướng.

Vũ Điệp