Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Theo đó, giao Bộ Y tế nghiên cứu xem xét kiến nghị của Bộ GTVT về việc ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người điều khiển phương tiện, người tham gia vận chuyển hàng hóa.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công thương, Công an, NN&PTNT và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế ưu tiên tiêm vắc xin cho lái xe
Chính phủ giao Y tế nghiên cứu tiêm vắc xin cho lái xe
 

Bộ Y tế nghiên cứu xem xét kiến nghị của Bộ GTVT về việc ưu tiên tiêm vắc xin cho người điều khiển phương tiện, người tham gia vận chuyển hàng hóa, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện theo quy định.

UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GTVT về công tác phòng chống dịch trong hoạt động vận tải; phối hợp với Bộ GTVT khẩn trương triển khai hệ thống luồng xanh đường thủy.

Bộ GTVT đề nghị ưu tiên tiêm vắc xin cho đội ngũ lái xe

Bộ GTVT đề nghị ưu tiên tiêm vắc xin cho đội ngũ lái xe

Bộ GTVT đề nghị các địa phương cần ưu tiên tiêm vắc xin cho đội ngũ lái xe, công nhân tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa.

Vũ Điệp