Dự án thu phí tự động không dừng do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quản lý bao gồm 2 giai đoạn với tổng số 77 trạm thu phí. Đến nay, tiến độ các trạm do bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, trong số 50 trạm do các tỉnh, thành phố quản lý, còn 7 trạm thuộc 3 tỉnh  Thái Bình, TP.HCM và Đồng Nai tiến độ triển khai rất chậm, có nguy cơ không kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Chậm triển khai thu phí tự động, 7 trạm BOT sẽ phải dừng thu phí
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến 31/12 tới toàn bộ trạm thu phí tự động không dừng trên cả nước phải hoàn thành

7 trạm còn lại đang triển khai hệ thống ETC, nhưng theo chỉ đạo của Thủ tướng  phải lắp đặt xong tự động không dừng. 

Đối với một trạm thu phí trên QL39B của tỉnh Thái Bình chưa triển khai, lý do được đưa ra là do có doanh thu thấp (dưới 10% so với phương án tài chính), thu không đủ chi phí quản lý.

Hai trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM là do để thực hiện công tác bảo trì không ảnh hưởng bởi Quyết định 19 của Thủ tướng nên chưa triển khai.

Bốn trạm thu phí trên đường tỉnh 768 của tỉnh Đồng Nai chưa phê duyệt được hạng mục lắp đặt hệ thống và chưa lựa được nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, do chưa rõ thẩm quyền đơn vị thẩm định, phê duyệt hạng mục này.

 

Để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng, Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và Thái Bình đẩy nhanh tiến độ.

Bộ GTVT cũng nói rõ, các tỉnh, TP chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và mọi vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong trường hợp đến 31/12 tới, các trạm thu phí chưa chuyển sang thu phí điện tử không dừng, UBND các tỉnh, TP căn cứ quy định tại Quyết định số 19 để xem xét thực hiện theo thẩm quyền.

Đơn vị nào không triển khai đúng tiến độ sẽ phải dừng thu phí.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, hỗ trợ UBND các tỉnh, TP và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống thu phí điện tử không dừng do Bộ GTVT đang triển khai.

Thủ tướng: Cương quyết thực hiện thu phí tự động không dừng

Thủ tướng: Cương quyết thực hiện thu phí tự động không dừng

Sáng nay (25/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý bất cập ở các dự án BOT giao thông, trong đó có việc thu phí không dừng.

Vũ Điệp