Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có Tờ trình Quốc hội (QH) về điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ đầu tư BOT sang đầu tư công.

Theo đó, Chính phủ trình QH xin chuyển từ kêu gọi đầu tư BOT sang đầu tư công 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam gồm: đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Mai Sơn - quốc lộ 45 (dài 63km) và Phan Thiết - Dầu Giây (dài 99km).

Cao tốc Bắc - Nam giảm 2.000 tỷ nếu chuyển thêm 3 dự án sang đầu tư công
Nếu được QH thông qua thêm 3 dự án sang đầu tư công sẽ nâng tổng số dự án đầu tư công cao tốc Bắc - Nam lên 6 dự án

Trong đó, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết  không có nhà đầu tư nào qua sơ tuyển kêu gọi đầu tư BOT.

2 dự án còn lại được xếp theo diện quan trọng, cấp bách, kết nối với cửa ngõ các trung tâm chính trị - kinh tế lớn của đất nước.

Việc chuyển thêm 3 đoạn trên đầu tư công, bên cạnh số vốn ngân sách 55.000 tỷ đồng đã bố trí theo kế hoạch trước đây, ngân sách nhà nước cần bố trí thêm khoảng 23.461 tỷ đồng, nâng tổng số vốn ngân sách nhà nước phải bố trí cho toàn bộ 11 đoạn cao tốc Bắc - Nam khoảng 78.461 tỷ đồng.

Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 74%, dự kiến sẽ xong cơ bản trong tháng 6 này, một số phần mặt bằng còn lại sẽ xong trong cuối năm.

Nếu được QH thông qua, 3 dự án chuyển sang đầu tư công có thể khởi công ngay trong tháng 9 tới. Cơ bản hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2021.

Trong 11 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, hiện có 3 đoạn đầu tư công gồm: 3 đoạn đã khởi công: Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và cầu Mỹ Thuận 2.

 

Nếu được QH thông qua thêm 3 dự án (Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Mai Sơn - QL45  và Phan Thiết - Dầu Giây) sẽ nâng số dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư công lên thành 6 dự án.

5 đoạn cao tốc còn lại: QL 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư BOT.

Theo Nghị quyết 52 của QH, 11 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 654km, trong đó có 3 đoạn đầu tư công, 8 đoạn kêu gọi đầu tư BOT.

Tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước bố trí 55.000 tỷ đồng, khoảng 63.716 tỷ đồng còn lại huy động vốn ngoài ngân sách.

Tháng 10/2018, Bộ GTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi toàn bộ 11 dự án, tổng mức đầu tư còn 102.513 tỷ đồng (giảm 16.203 tỷ đồng so với nghị quyết của QH).

Khi thêm 3 đoạn đầu tư công, tổng vốn đầu tư 11 đoạn dự án trên giảm còn khoảng 100.816 tỷ đồng, do giảm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng.

Trong đó gồm các chi phí xây dựng, thiết bị: 67.923 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 15.435 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác: 7.781 tỷ đồng; chi phí dự phòng: 8.354 tỷ đồng; lãi vay trong giai đoạn xây dựng: 1.323 tỷ đồng.

Bộ GTVT nói về mức đầu tư 5 triệu USD/km đường cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT nói về mức đầu tư 5 triệu USD/km đường cao tốc Bắc - Nam

Theo Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT), mỗi km đường cao tốc Bắc - Nam  4 làn xe là 115,8 tỷ đồng (khoảng 5 triệu USD) mới chỉ là ước tính.

Vũ Điệp