Căn cứ các quy định hiện hành, các hướng dẫn của Bộ GTVT, để đảm bảo việc triển khai thu phí tự động tại trạm thu phí Km152+080 - QL 1, do công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang quản lý, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu doanh nghiệp dự án  ký phụ lục hợp đồng trước ngày 5/7 để triển khai thu phí tự động. 

BOT,thu phí BOT
BOT Hà Nội - Bắc Giang chưa ký phụ lục hợp đồng để triển khai thu phí tự động

Sau ngày 5/7, nếu công ty chưa ký phụ lục hợp đồng, Tổng cục sẽ tạm dừng thu phí từ 12h ngày 6/7.

 

Thời gian dừng cho đến khi doanh nghiệp ký kết phụ lục hợp đồng nêu trên.

Tổng cục giao Cục Quản lý đường bộ 1 phối hợp với Vụ Pháp chế Thanh tra xây dựng phương án phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương để thực hiện dừng thu phí tại trạm thu phí Km152+080 - QL1 theo tiến độ, báo cáo Tổng cục chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Sau đề xuất dừng thu phí, BOT Pháp Vân vẫn hoạt động bình thường

Sau đề xuất dừng thu phí, BOT Pháp Vân vẫn hoạt động bình thường

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn thu phí bình thường sau khi Tổng cục Đường bộ VN đề xuất Bộ GTVT cho dừng thu phí từ 10/6 do không thực hiện sao lưu dữ liệu thu phí...

Vũ Điệp