Trước đó, hôm 5/7, Tổng cục Đường bộ có văn bản yêu cầu tạm dừng 4 trạm BOT nhà đầu tư không chịu ký phụ lục hợp đồng thu phí tự động không dừng.

4 dự án gồm: Trạm thu phí Cần Thơ-Phụng Hiệp (công ty TNHH BOT Cần Thơ- Phụng Hiệp); Bắc Hải Vân (công ty CP Phước Tượng Phú Gia BOT); Cam Thịnh (công ty TNHH Đầu tư 194 BOT QL 1-Cam Ranh) và trạm thu phí đoạn qua TP Pleiku đến Cầu 110 (công ty CP BOT&BT Đức Long Gia Lai).

Lý do: Cơ bản đến nay các nhà đầu tư của 4 dự án BOT này đã đồng ý ký phụ lục hợp đồng.

Bộ GTVT yêu cầu rút lệnh dừng thu phí 4 trạm BOT
Đến nay 77 nhà đầu tư BOT cơ bản đã thống nhất ký phụ lục hợp đồng thu phí tự động không dừng
 

Với dự án BOT qua TP Pleiku, nhà đầu tư Đức Long Gia Lai đã ký phụ lục hợp đồng thu phí không dừng vào chiều qua.

Đối với 3 nhà đầu tư còn lại, Bộ GTVT và các nhà đầu tư đã tiến hành đàm phán và cũng cơ bản thống nhất nội dung phụ lục hợp đồng. 

"Bộ GTVT đánh giá cao tinh thần hợp tác của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện hệ thống thu phí không dừng. Do vậy đề nghị Tổng cục Đường bộ không tiến hành việc dừng thu phí với 4 dự án này", Bộ GTVT cho biết.

Tổng cục Đường bộ không rút lại 'lệnh' dừng thu phí 4 trạm BOT

Tổng cục Đường bộ không rút lại 'lệnh' dừng thu phí 4 trạm BOT

 Tổng cục Đường bộ VN cho biết sẽ không rút lại văn bản dừng thu phí 4 trạm BOT chưa ký phụ lục hợp đồng thu phí không dừng theo đề xuất của các nhà đầu tư.  

Vũ Điệp