Theo đó, để đảm bảo tiến độ triển khai theo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 (đại diện chủ đầu tư tại dự án Quốc lộ 45-Nghi Sơn) và Ban Quản lý dự án 6 (đại diện chủ đầu tư tại dự án Nghi Sơn-Diễn Châu) khẩn trương, hoàn thành trình Bộ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán điều chỉnh ngay trong tháng 3/2021 để làm cơ sở tổ chức công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Bộ GTVT chốt thời gian khởi công 2 dự án cao tốc Bắc - Nam

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các Ban quản lý dự án phải tổ chức công tác đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu thực sự đáp ứng được năng lực, kinh nghiệm.

Đồng thời, các ban Quản lý dự án phải thành lập và ban hành quy chế làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu đáp ứng về số lượng nhân sự, trình độ, chuyên môn, bảo mật thông tin; áp dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, giám sát chặt chẽ công tác quản lý hồ sơ.

Giám đốc các ban Quản lý dự án phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT, trước lãnh đạo Bộ GTVT về tiến độ, chất lượng của dự án...

 

Ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) khẳng định, với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai 3 dự án chuyển đổi đầu tư công (Mai Sơn - QL45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây) trước đó, Bộ GTVT tin tưởng 2 dự án QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ rút ngắn được thời gian chuẩn bị và đảm bảo sự chặt chẽ, khách quan về hồ sơ, thủ tục.

Bộ GTVT cho biết thêm, để đảm bảo mọi điều kiện cần thiết, sớm triển khai thi công các dự án, Bộ GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, thúc đẩy quyết liệt và hiệu quả hơn trong công tác GPMB, đặc biệt khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng, công địa sạch cho các nhà thầu thi công.

Trước đó, Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT phải hoàn thành 2 dự án đầu tư công: QL45 -  Nghị Sơn và Nghị Sơn - Diễn Châu trong năm 2023. 

Chốt thời gian Bộ GTVT phải hoàn thành 2 dự án cao tốc Bắc - Nam

Chốt thời gian Bộ GTVT phải hoàn thành 2 dự án cao tốc Bắc - Nam

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT hoàn thành 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu vào năm 2023.

Vũ Điệp