- Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị về việc đầu tư đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Mai Sơn (Ninh Bình) đến QL45 (Thanh Hoá) theo hình thức PPP.

Theo đó, dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 dài 63,37km được phân kỳ đầu tư theo hình thức PPP. Giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, dự kiến khởi công năm 2019, cơ bản hoàn thành năm 2021.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 13.225 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 10.056 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 2.011 tỷ đồng, vốn vay 8.045 tỷ đồng) và nguồn vốn của Nhà nước khoảng 3.169 tỷ đồng.

Phần vốn Nhà nước sẽ được chi cho công tác GPMB, tái định cư khoảng 1.894 tỷ đồng; hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình để đảm bảo khả thi về tài chính, khoảng 1.054 tỷ đồng. Chi phí công tác tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, tư vấn kiểm định chất lượng, rà phá bom mìn và chi phí khác là 203 tỷ đồng.

2021 hoàn thành cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa
Bộ GTVT đề xuất khởi công dự án cao tốc Mai Sơn (Ninh Bình) - QL45 (Thanh Hoá) cuối năm 2019.
 

Phương án tài chính của dự án sẽ tiếp tục được cập nhật trên cơ sở thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt, làm cơ sở xây dựng hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Riêng đối với kinh phí GPMB, tái định cư chỉ được xác định chính xác trong quá trình thực hiện GPMB, tái định cư và phụ thuộc vào chính sách của các địa phương.

Lên phương án thu phí cao tốc Bắc - Nam

Lên phương án thu phí cao tốc Bắc - Nam

Sau khi cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khai thác, giá thu qua đầu phương tiện tăng dần từ 1.500 đến 3.400 đồng/km.

Đề xuất làm trước 713km cao tốc Bắc - Nam

Đề xuất làm trước 713km cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT đề xuất từ 2017 đến 2020 đầu tư trước 713km đường cao tốc Bắc - Nam đi qua 12 tỉnh thành.

Cao tốc Bắc - Nam: Bao giờ mới làm?

Cao tốc Bắc - Nam: Bao giờ mới làm?

Bộ GTVT đang xây dựng kế hoạch trình Quốc hội làm 713km đường cao tốc Bắc - Nam trong giai đoạn 2017-2020.

Tuyệt đối không chỉ định thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

Tuyệt đối không chỉ định thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam.

Vũ Điệp