Thông tin mới nhất từ Bộ GTVT cho biết, từ ngày 20/7 các Ban QLDA (bên mời thầu) đã phát hành hồ sơ mời thầu toàn bộ 5 dự án thành phần PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đến nay, đã có 14/16 nhà đầu tư qua sơ tuyển đến mua hồ sơ mời thầu. Theo quy định pháp luật về đấu thầu, nhà đầu tư có 60 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Dự kiến ngày 20/9 tới sẽ mở thầu, các Ban QLDA sẽ thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu theo đúng quy định pháp luật.

Bộ GTVT cũng cho hay, trong tháng 12 tới sẽ phê duyệt kết quả đấu thầu và đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư (nếu đấu thầu thành công).

Trong số 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam, dự án QL45 - Nghi Sơn có 2 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, gồm: Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 - Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An - Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô - Công ty CP Xây dựng giao thông 18.

14 nhà đầu tư đấu thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam
Dự kiến trong tháng 12, Bộ GTVT sẽ phê duyệt kết quả đấu thầu 5 dự án cao tốc Bắc Nam đầu tư theo hình thức PPP

Thứ hai là liên danh Công ty CP Licogi16 - Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, dịch vụ Điền Phước - Công ty CP FECON - Công ty CP Hạ tầng và phát triển đô thị FECON - Công ty CP Đầu tư 468.

Tương tự dự án Nghi Sơn - Diễn Châu cũng có 2 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, gồm: Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Công ty CP xây dựng số 2. Nhà đầu tư thứ hai là liên danh Công ty Tân Nam - Vinaconex - Thái Sơn.

Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt có 3 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, gồm: Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Thạch - Công ty CP bê tông Hà Thanh - Tổng công ty Xây dựng Hoàng Long - Công ty TNHH Tiến Đại Phát.

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP xây dựng số 2.

 

Cuối cùng là liên danh nhà đầu tư: Vinaconex - Công ty Tân Nam - Công ty HCJ.

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm có 3 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, gồm: Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty CP Đầu tư phát triển Duy Tân - Công ty CP Trường Long.

Nhà đầu tư thứ hai là liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - CIENCO1 - Công ty CP 873 xây dựng công trình giao thông - Công ty CP Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam.

Thứ ba là nhà đầu tư Công ty TNHH Sơn Hải.

Dự án có nhiều nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu nhất trong 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam là dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo với 4 nhà đầu tư, gồm: Liên danh Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình - Công ty CP Xây dựng giao thông 18 - Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An.

Thứ hai là liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Thạch - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194.

Thứ ba là liên danh Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty CP Đầu tư giáo dục phát triển công nghệ năng lượng Việt Nam - Công ty CP FECON.

Cuối cùng là liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam - Công ty CP Đầu tư Horizon - Công ty CP Hải Đăng - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP Xây dựng và lắp máy Trung Nam.

Quốc hội đồng ý bổ sung hơn 23.400 tỷ đồng đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Quốc hội đồng ý bổ sung hơn 23.400 tỷ đồng đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Quốc hội đồng ý cho Chính phủ chuyển ba dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công và bổ sung 23.461 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Vũ Điệp