Thời sự
>>

An toàn giao thông

Tàu đường sắt chở hàng trăm thiết bị y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch

icon
Hàng trăm thiết bị vật tư y tế được vận chuyển bằng tàu đường sắt từ ga Hà Nội vào TP.HCM để hỗ trợ chống dịch.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị