- Chi phí hoa hồng môi giới năm 2013 của công ty mẹ (Tổng công ty lương thực miền Nam) lên đến hơn 100 tỷ đồng nhưng chưa đảm bảo công khai và thông qua Hội đồng thành viên như quy định.

>> Bổ nhiệm lại nữ phó Tổng thanh tra 

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) và một số đơn vị thành viên. Kết quả thanh tra cho thấy Vinafood 2 và một số đơn vị thành viên có một số thiếu sót, vi phạm. 

Âm thầm chi hoa hồng môi giới trăm tỷ
Chỉ riêng năm 2013, Vinafood 2 chi hơn 100 tỷ đồng hoa hồng mơi giới

Cụ thể, chi phí hoa hồng môi giới năm 2013 với số tiền hơn 100 tỷ đồng chưa đảm bảo công khai và thông qua Hội đồng thanh viên theo quy định.

Ngoài ra, công ty mẹ còn cho vay và bảo lãnh vay vốn cho một số đơn vị không đúng quy định, vượt thẩm quyền với số tiền 1.780 tỷ đồng. Hậu quả, Tổng công ty phải trả thay vốn vay 28 tỷ đồng, có nguy cơ phải trả nợ thay hơn 150 tỷ đồng và khó thu hồi lại hơn 80 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, công ty mẹ còn có nhiều sai phạm trong đầu tư vốn và sử dụng vốn góp, đầu tư không hiệu quả làm thua lỗ, mất vốn nhà nước hơn 22,8 tỷ đồng.

Từ các vi phạm này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý gần 206 tỷ đồng. Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính thực hiện và chỉ đạo thực hiện, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị liên quan. Đồng thời, Tổng công ty phải kiểm điểm, tổ chức chỉ đạo kiểm điểm và xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn đề nghị Bộ Công an sớm có kết luận điều tra và xử lý đối với vụ việc tại công ty Lương thực Vĩnh Long và công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang mà Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vào cuối tháng 10 vừa qua. 

Thu Hằng