- Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ký quyết định tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc đối với 7 công ty dược nước ngoài.

Quyết định do Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Nguyễn Việt Hùng ký nêu rõ, 7 công ty này bị xử phạt vì cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không đúng theo quy định của pháp luật. Trong đó 4/7 doanh nghiệp là công ty dược phẩm Ấn Độ.

Danh sách 7 công ty bao gồm: Yash Pharma Laboratories Pvt. Ltd India ; M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd., Pakistan; Austin Pharma Specialties Co., HongKong; Healthecare Pvt Ltd, India; Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp; Công ty Miracle Labs (P) Ltd. India; Công ty Biodeal Pharmaceutical Pvt Ltd., India.

7 công ty dược nước ngoài bị xử phạt
Ảnh minh họa

Theo đó, Cục Quản lý Dược tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký lần đầu, hồ sơ đăng ký lại và tạm ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp do 7 công ty nêu trên sản xuất, đứng tên đăng ký.

 

Đồng thời, tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc đối với các thuốc do các công ty này sản xuất, cung cấp vào Việt Nam.

Thời hạn tạm ngừng tiếp nhận, xem xét các hồ sơ của các công ty trên là 12 tháng kể từ ngày 9/1/2015.

Đối với các hồ sơ đã nộp (nếu có) của 7 công ty trong thời gian trước ngày 9/1/2015, Cục QLD vẫn tiến hành thẩm định nhưng chưa xem xét cấp số đăng ký trong thời hạn 12 tháng nêu trên.

Cũng theo Cục Quản lý dược, trong năm 2014, cơ quan này đã xử phạt 61 công ty dược có thuốc kém chất lượng. Gần 1/2 trong số đó là doanh nghiệp dược Ấn Độ; hơn 100 lô thuốc đã bị thu hồi, không được phép lưu hành, phải tái xuất hoặc huỷ bỏ.

Do liên tiếp có thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, 5/61 doanh nghiệp đã bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 6 tháng đến vô thời hạn, 4 doanh nghiệp bị tạm dừng xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc.

T.Hạnh