Sáng nay (17/4), tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, theo báo cáo, trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội có 24 người nộp đơn xin rút (23 người được giới thiệu ứng cử, 1 người tự ứng cử); 2 người có tín nhiệm cử tri nơi cư trú không đạt 50%.

24 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội có đơn xin rút
Hội nghị hiệp thương lần 3 biểu quyết danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

Số còn lại là 162 người để lập danh sách lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.

Hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Với 55/55 đại biểu nhất trí (100%), hội nghị biểu quyết không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin rút ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa XVI; không đưa vào danh sách 2 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50%.

 

Hội nghị cũng thống nhất danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.

Theo quyết định của Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, số đơn vị bầu cử là 30, số lượng đại biểu HĐND TP được bầu là 95 người.

Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn đạt 100% tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH

Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn đạt 100% tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH

100% đại biểu thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV.

Hương Quỳnh