- 10 triệu hộ nông dân vẫn mãi là 10 triệu hộ yếu thế nếu ngành nông nghiệp không tổ chức liên kết họ - theo Chủ tịch MTTQ VN.

Chủ tịch MTTQ nêu tại hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ TƯ 5 (khoá IX) tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do ban kinh tế TƯ tổ chức hôm nay.

10 triệu hộ nông dân mãi yếu thế nếu không liên kết
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong gần 20 năm qua, đóng góp của khu vực HTX vào GDP đã tăng, số lượng HTX, tổ hợp tác mới thành lập tăng nhanh. Các HTX đang được đổi mới, hoạt động theo đúng bản chất, nguyên tắc của kinh tế tập thể góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. 

Tuy vậy, ông Lê Hồng Anh cũng nhìn nhận kinh tế tập thể, HTX vẫn còn những tồn tại, yếu kém, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. 

Phó trưởng ban kinh tế TƯ Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết chỉ có khoảng 10% HTX nông nghiệp làm ăn hiệu quả, có đến 60-70% số HTX hoạt động cầm chừng không hiệu quả  và 20-30% HTX phải ngừng hoạt động. Lợi nhuận bình quân năm 2014 rất thấp đạt 246 triệu đồng/năm/HTX tương đương 670 ngàn đồng/ngày.

10 triệu hộ nông dân mãi yếu thế nếu không liên kết
4 bất cập kéo dài trong ngành nông nghiệp được Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ

Chủ tịch MTTQ VN chỉ rõ 4 bất cập kéo dài trong nông nghiệp hiện nay là tình trạng được mùa rớt giá, thiếu vốn, nông dân thu nhập thấp, xuất khẩu nông sản bấp bệnh. Ngoài ra, theo ông Nhân, nền nông nghiệp còn tồn tại 6 mâu thuẫn, trong đó có tình trạng sản xuất trong cơ chế thị trường nhưng lại không biết nhu cầu thị trường; năng suất tăng liên tục song thu nhập tăng rất chậm...

 

"Chừng nào nền nông nghiệp nước ta còn chủ yếu là các hộ riêng lẻ, không liên kết với nhau, 10 triệu hộ nông dân vẫn mãi là 10 triệu hộ yếu thế", ông Nhân nhấn mạnh.

Tạo mọi điều kiện phát triển HTX kiểu mới

Chủ tịch MTTQ cho rằng, các hộ nông dân VN chỉ có thể làm được chức năng là tổ chức sản xuất hiệu quả cao nhưng lại không biết nghiên cứu thị trường, qui hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. 

Chính vì vậy giải pháp cơ bản cho các mâu thuẫn này chính là thành lập các HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

10 triệu hộ nông dân mãi yếu thế nếu không liên kết
Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

Ông Nhân cho rằng, cần đổi mới nhận thức về vai trò, chức năng của HTX, xây dựng các HTX kiểu mới là khâu đột phá. 

Nguyên tắc chung đó là cái gì HTX làm có lợi hơn là xã viên tự làm, hoặc cái gì xã viên không thể làm được thì HTX làm. Các xã viên vẫn là người sản xuất trực tiếp, họ sở hữu sản phẩm cây, con họ làm ra.

"HTX không phủ định, thay thế kinh tế hộ, mà làm cho kinh tế hộ hiệu quả hơn, có sức cạnh tranh cao hơn, thu nhập của hộ xã viên cao hơn", ông Nhân phân tích.

Thu Nguyễn - Ảnh: Hoàng Long