Cuộc họp do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức tại Công ty Điện lực Ninh Thuận. Tại cuộc họp, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công ty ĐHĐ tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác nghiên cứu, sửa chữa hệ thống động cơ gió phát điện theo Biên bản ghi nhớ ký ngày 14/6/2019. 

Trong năm 2019, Công ty DHD đã khôi phục thành công một máy phát điện gió công suất 2,4kW. Thiết bị này sau đó được sử dụng cho công tác thử nghiệm và phục hồi các bảng mạch điện tử hỏng do EVNSPC chuyển sang.

Cuộc họp cũng tổng kết công tác đảm bảo cung cấp điện năm 2020 và tình hình phối hợp với các đơn vị Hải quân. Các bên cùng đề xuất phương hướng và kế hoạch thực hiện trong năm 2021 để triển khai đảm bảo cung cấp điện cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

 
Thủy điện Đa Nhim góp sức phát điện gió ở Trường Sa

Năm 2019, Công ty DHD và EVNSPC ký kết Biên bản ghi nhớ số 01/BBGN-EVNSPC-DHD về việc hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và sửa chữa hệ thống động cơ gió phát điện sử dụng tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Theo đó, Công ty DHD cung cấp miễn phí dịch vụ nghiên cứu và sửa chữa, phục hồi các chủng loại máy phát điện đang sử dụng trên các đảo và nhà giàn DK1. Kết quả nghiên cứu, sửa chữa của DHD sẽ được chuyển giao cho EVNSPC để tiếp tục công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Trong năm 2021, Công ty DHD sẽ tiếp tục phối hợp với EVNSPC và Điện lực Ninh Thuận trong việc nghiên cứu, sửa chữa hệ thống thiết bị điện tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó.

H.Nam