Nhằm ngăn ngừa triệt để rủi ro dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc PV GAS đề nghị các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên, các ban, văn phòng, trung tâm, Ban Quản lý tòa nhà PV GAS Tower tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không lơ là mất cảnh giác, đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch 2021 trên mọi lĩnh vực.

Trong đó, Tổng giám đốc PV GAS yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế nơi đi và đến đối với toàn thể CBCNV từ ngày 25/04/2021 cho đến nay. Đặc biệt các CBCNV đi/đến các tỉnh Hà Nam, Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng… phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, các cơ quan y tế địa phương và của Tổng công ty.

PV GAS tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Đối với các CBCNV có nhu cầu thực sự cần thiết phải đi qua vùng dịch từ tháng 5/2021 bắt buộc phải kê khai y tế, phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của ngành Y tế; chủ động thông báo cho đơn vị để lập các phương án phòng chống dịch theo quy định của các cơ quan y tế địa phương và của tổng công ty... Việc kê khai y tế phải được duy trì và thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

PV GAS tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 

Tổng giám đốc PV GAS cũng yêu cầu tất cả các CBCNV chủ động theo dõi sức khỏe, thông báo cho cơ quan y tế địa phương và cập nhật ngay cho Ban/đơn vị khi có các triệu chứng bất thường, đặc biệt là các triệu chứng liên quan đến dịch bệnh Covid-19. CBCNV PV GAS gương mẫu không tham gia/kinh doanh một số loại hình dịch vụ đang tạm đóng cửa theo yêu cầu để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

PV GAS tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Theo yêu cầu của Tổng giám đốc PV GAS, lãnh đạo các đơn vị PV GAS sẽ chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh thuộc phạm vi quản lý; chủ động xây dựng phương án làm việc từ xa đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đặc biệt là đối với các trường hợp đi qua vùng dịch (nhất là trong thời gian nghỉ lễ 30/4; 1/5) và khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý; chủ động rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh các phương án phòng chống dịch đã được xây dựng và phê duyệt để sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh Covid-19 xảy ra.

Theo yêu cầu, tất cả các cơ sở, trụ sở, công trình khí đều tổ chức phun khử khuẩn định kỳ khu vực làm việc, khu vực có nhiều người sử dụng chung như sảnh đón khách, phòng họp, nhà vệ sinh, cầu thang bộ, buồng thang máy…; thực hiện đo nhiệt độ, khai báo y tế, yêu cầu khử khuẩn và đeo khẩu trang đối với khách và CBCNV khi vào/đến và làm việc. PV GAS nghiêm túc thực hiện tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động hội nghị, hội thảo, các hoạt động thể dục thể thao chưa thật sự cần thiết; Với các sự kiện cần phải tổ chức thì giảm quy mô, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong đó đặc biệt phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn….

Đặc biệt, PV GAS đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao cảnh giác, nỗ lực tập trung cho công tác phòng dịch bệnh. Theo đại diện PV GAS, vai trò người lao động chủ động, tự giác thực hiện; vai trò của tình đoàn kết - thống nhất và đề cao kỷ luật được tôn vinh hàng đầu tại tổng công ty trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Doãn Phong