Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) cho biết, QTP đã nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, phân công nhiệm vụ tới từng phòng ban, phân xưởng; tăng cường, đẩy mạnh công tác giám sát tổ chức thực hiện, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ kế hoạch theo từng năm.

Trong giai đoạn 2016-2020, công ty đã có bước phát triển mạnh mẽ, sản lượng điện sản xuất luôn giữ mức tăng trưởng cao; doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động tăng dần hàng năm; nộp ngân sách Nhà nước tăng và ổn định. Hằng năm QTP đều có lợi nhuận, lãi lũy kế năm 2019 là 152 tỷ đồng.

Về sản lượng điện sản xuất các năm 2016-2018, cơ bản hoàn thành các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Năm 2019, tuy gặp nhiều khó khăn như sức ép từ sản lượng điện sản xuất lớn, suất hao than, suất hao nhiệt… song với sự cố gắng và thực hiện đồng bộ các giải pháp của công ty, kết thúc năm 2019 sản lượng điện sản xuất của toàn nhà máy đạt 7,58 tỷ kWh, vượt 381 triệu kWh so với thiết kế (7,2 tỷ kWh) và tăng 8,6% so với thực hiện năm 2018. Năm 2020, QTP phấn đấu hoàn thành mức sản lượng điện sản xuất theo kế hoạch năm là 7.873 triệu kWh.

Đại diện QTP cho biết, từ năm 2016 đến nay, công ty sản xuất kinh doanh liên tục có lãi nhưng vẫn có khoản lỗ lũy kế do chênh lệch tỷ giá năm 2013 và 2015. Tuy nhiên vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, năm 2018 doanh thu thuần bán điện đạt 9.009 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017. Năm 2019, công ty đã hoàn thành mục tiêu xóa bỏ lỗ lũy kế các năm trước và tạo tiền đề thực hiện mục tiêu từ 2020 công ty có cổ tức cho cổ đông.

Theo đại diện QTP, với mục tiêu quan tâm và giải quyết thỏa đáng các quyền lợi, chế độ chính sách và các kiến nghị chính đáng của người lao động, QTP luôn đảm bảo việc làm cho người lao động và thu nhập bình quân của người lao động ổn định qua các năm.

 

QTP cũng đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Cụ thể như việc thực hiện triệt để Văn phòng điện tử E-office 3.0 cũng như ứng dụng các phần mềm quản trị: FMIS (Kế toán), HRMS (nhân sự), PMIS (Quản lý kỹ thuật nguồn điện lưới điện)…. hay rà soát, hoàn thiện lại toàn bộ Hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.

Nhiệt điện Quảng Ninh nỗ lực hoàn thành kế hoạch 5 năm

Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý: đầu thầu qua mạng 100% văn bản và hồ sơ được quản lý theo phương thức điện tử;  đề án kiểm soát suất tiêu hao than, đề án hiệu chỉnh nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các tổ máy được thực hiện; triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý…

Bước qua giai đoạn 2016-2020 với nhiều thành tựu đã đạt được, QTP xác định giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tiếp tục là hành trình nhiều gian nan, thử thách. Phát huy những thành quả đã đạt được và tận dụng những lợi thế sẵn có, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, tập thể lãnh đạo và CBNV- NLĐ QTP phấn đấu xây dựng “Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại, phát triển hiệu quả, bền vững; đảm bảo vận hành các nhà máy điện an toàn, tin cậy và ổn định; Nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường bán buôn cạnh tranh; Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp hướng đến hiệu quả cao nhất”.

Doãn Phong