Chương trình nông thôn mới về đích trước hạn

Kết quả lớn từ tinh thần đoàn kết toàn dân

Chương trình Nông thôn mới được ban hành vào thời điểm khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế khu vực và thế giới. Trong 5 năm đầu, việc huy động tài chính xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chương trình vẫn được triển khai ở 9.000 xã trên cả nước, với 19 tiêu chí. 

Trong 9 năm, cả nước đã huy động được 2,4 triệu tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống, văn hoá, xã hội các vùng nông thôn. Đến hết năm 2019, cả nước có trên 4.800 xã (54%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hoàn thành trước 1,5 năm và vượt mục tiêu 10 năm (2010 - 2020).

Đồng thời, có 63 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xuất hiện địa phương có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 112/664 đơn vị cấp huyện (16,86%) của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụđạt chuẩn nông thôn mới (so với năm 2010 chưa có xã đạt chuẩn; đến hết năm 2013 có 75 xã đạt chuẩn; bình quân đạt 7,87 tiêu chí/xã; chưa có huyện đạt chuẩn nông thôn mới); có 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 94% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (tăng 2% so với năm 2018, tăng 8% so với năm 2015), vượt mục tiêu đề ra vào năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta làm hàng vạn km đường giao thông nông thôn mà không mất một đồng tiền đền bù giải phóng nào, người dân sẵn sàng hiến đất, thậm chí hiến cả nhà, cả ngày công, tiền bạc. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực sự đã tạo ra một bước đột phá lịch sử, làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam".

 

Bộ mặt nông thôn khởi sắc

Chương trình nông thôn mới về đích trước hạn
 Nông dân Lương Tài - Bắc Ninh tích cực tích tụ ruộng đất trồng cây hàng hóa.

Lương Tài là huyện thuần nông của tỉnh Bắc Ninh nên khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông mới gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với cách làm năng động, sáng tạo, cộng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền và nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua ''Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới'' giai đoạn 2010 - 2020, đến nay, diện mạo nông thôn huyện Lương Tài đã không ngừng khởi sắc.

Sự thay đổi hiện hữu từ con đường bê tông phẳng lỳ trải dài từ đầu làng cuối xóm, đến các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND xã Bình Định cho biết: Với xuất phát điểm thấp, xã Bình Định xác định tiêu chí nào "dễ làm trước, khó làm sau", không để tư tưởng nóng vội chạy theo thành tích. Các cán bộ từ xã đến thôn đã thực hiện tốt phương châm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân và là đầu tàu gương mẫu bám sát cơ sở, đến từng hộ dân để "cầm tay chỉ việc" cùng nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới.”

Bộ mặt nông thôn đổi mới nhờ được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng từ đường giao thông, trường học, bệnh viện đến các cơ sở phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí. Trong đó, vai trò của nông dân vừa là người được thụ hưởng vừa là lực lượng chính tạo nên sự thay đổi lớn này.

Doãn Phong