Kiểm toán nội bộ được định nghĩa theo chuẩn mực IIA® là “hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và cải tiến các hoạt động của tổ chức”. Với vai trò quan trọng như vậy nên có thể hiểu tại sao những doanh nghiệp, tập đoàn lớn luôn xây dựng cho mình một bộ phận kiểm toán nội bộ và được coi là một công cụ không thể thiếu hệ thống quản lý của tổ chức đó.

kiểm toán nội bộ,chương trình đào tạo kiểm toán
Khóa học kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế IIA® tại Viện đào tạo FMIT®

Khóa học kiểm toán nội bộ tại FMIT® đem đến 5 điều khác biệt cho học viên.

Được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế IIA®

Chương trình đào tạo Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp tại FMIT® được kiểm soát và thống nhất chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo của IIA® trên toàn thế giới. Giá trị các kiến thức đạt được trong chương trình rất cần thiết và mang tính chuẩn mực cao trong việc ứng dụng triển khai công tác kiểm toán nội bộ tại các tập đoàn, công ty, tổ chức.

Là nền tảng để đạt chứng chỉ quốc tế CIA®

Các kiến thức trong chương trình Kiểm toán nội bộ IIA® là nền tảng và cần thiết cho những người muốn đạt chứng chỉ quốc tế CIA® - chứng chỉ duy nhất về kiểm toán nội bộ được công nhận rộng rãi trên toàn cầu.

CIA® là chứng chỉ danh giá nhất thế giới và là chứng chỉ duy nhất được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, là điều kiện ưu tiên trong lựa chọn các ứng viên cho vị trí kiểm toán nội bộ tại các tập đoàn trên toàn thế giới.

 
kiểm toán nội bộ,chương trình đào tạo kiểm toán
Phương pháp đào tạo chú trọng đến năng lực thực hành

Chương trình đào tạo kiểm toán nội bộ tại FMIT® dựa vào nội dung của chương trình đào tạo CIA® quốc tế và được thiết kế chú trọng vào việc kết hợp tinh túy giữa lý thuyết cốt lõi và chú trọng đến năng lực thực hành, vận dụng vào thực tế tại các doanh nghiệp và được thiết kế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Được cấp chứng chỉ chuẩn quốc tế IIA®

Học viên tham gia khóa học sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình Kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế IIA® sau khi hoàn thành và thi đạt yêu cầu trong chương trình đào tạo.

kiểm toán nội bộ,chương trình đào tạo kiểm toán

Là đối tác đào tạo tin tưởng của nhiều công ty, tập đoàn lớn

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, FMIT® là đối tác đào tạo của hơn 5.000 doanh nghiệp, bao gồm các tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia và các doanh nghiệp SMEs khác. Hơn 20.000 học viên đã tin tưởng chọn FMIT®.

Để biết thêm nội dung chi tiết chương trình và hỗ trợ cụ thể về quy trình đào tạo, liên hệ ngay với Viện FMIT® (www.fmit.vn) hoặc Hotline: 098 854 0011.

(Nguồn: Viện FMIT®)