Tổng Công Ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) vừa tổng kết hoạt động 2016 với các chỉ tiêu cơ bản tương đương năm trước và tổng phải nộp ngân sách hợp nhất đạt 9.478 tỷ đồng…

Đánh giá lại bối cảnh kinh doanh năm 2016, Tổng Công ty cho biết trong năm 2016, các sản phẩm Bia Sài Gòn ngoài việc đối mặt với sự thay đổi của chính sách thuế còn phải chịu sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các nhãn Bia đối thủ, đặc biệt là các hãng Bia nước ngoài với tiềm lực tài chính rất mạnh và kinh nghiệm thị trường lâu năm.

Do đó Tổng công ty phải thường xuyên điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiêu thụ để phù hợp với tình hình thị trường.

2016, Sabeco nộp ngân sách hơn 9.400 tỷ đồng

Tổng Giám Đốc Sabeco phát biểu tại Hội nghị Tổng kết

Kết quả, năm 2016, sản lượng sản xuất Bia SG toàn hệ thống đạt 1.603 triệu lít, đạt 107,5% KH, bằng 109% so cùng kỳ; Sản lượng tiêu thụ Bia SG các loại đạt 1.584 triệu lít, đạt 106% KH, bằng 108% so cùng kỳ; Tổng doanh thu đạt 38.554 tỷ đồng, đạt 110 % KH, bằng 117% so cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 5.285 tỷ đồng, đạt 118% KH, bằng 118% so cùng kỳ;

Tổng phải nộp ngân sách hợp nhất đạt 9.478 tỷ đồng và nộp ngân sách toàn hệ thống bia và phụ trợ đạt 16.500 tỷ đồng; Tiêu thụ Rượu, Cồn đạt 2,966 triệu lít, đạt 102,7% KH, bằng 91% so cùng kỳ; Tiêu thụ NGK đạt 37,8 triệu lít, đạt 100% KH, bằng 125% so cùng kỳ; Tiền lương bình quân người lao động: 16,981 triệu/người/tháng.

2016, Sabeco nộp ngân sách hơn 9.400 tỷ đồng

Cán bộ, công nhân viên Sabeco nhận cờ, bằng khen tại Hội nghị

Năm 2017, Bia Sài Gòn cũng đặt các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 1.660 triệu lít, tăng 5% so với năm 2016; Tiêu thụ Rượu, Cồn đạt 2,4 triệu lít, tương đương thực hiện năm 2016; Tiêu thụ NGK đạt 39 triệu lít, tăng 3% so năm 2016; Tổng doanh thu đạt 41.096 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016;

 

Lợi nhuận trước thuế đạt 5.253 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm 2016; Tổng nộp ngân sách toàn hệ thống đạt 9.338 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm 2016; Tiền lương bình quân người lao động toàn hệ thống: 17,384 triệu/người/tháng, tăng 2,4% so với năm 2016.

Trong năm 2017, hai trong nhóm công việc được được doanh nghiệp Bia có thị phần lớn nhất Việt Nam ưu tiên và đáng được chú ý là phát triển thị trường với chiến lược dài hạn, có sự chú trọng thị trường nông thôn; đồng thời triển khai đúng tiến độ lộ trình thoái vốn Nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Hiện HĐQT Sabeco đã công bố Nghị quyết thông qua việc tổ chức đấu thầu công khai để thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án, các thủ tục có liên quan để thoái vốn Nhà nước tại SAB.

2016, Sabeco nộp ngân sách hơn 9.400 tỷ đồng

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Theo kế hoạch được công bố, tiến trình thoái vốn của Sabeco sẽ chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 bán 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.000 tỷ đồng và đợt 2 bán 36% vốn điều lệ còn lại, tương đương 16.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu Sabeco chào sàn ngày 6/12 với mức giá 110.000 đồng và lập tức tăng trần trong phiên giao dịch đầu tiên. Cổ phiếu SAB đã có những phiên tăng vọt liên tục và đạt thị giá tới 265.000đ/cp. Chốt phiên giao dịch ngày 6/1/2017, SAB đóng cửa với mức giá 206.000đ/cp.

Trước đó, mở đầu năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt cũng đã công bố hoàn tất giao dịch thỏa thuận thoái vốn cổ phiếu Sabeco với giá 190.000đ/cp, vượt xa so với mức giá SAB chào sàn niêm yết.

Doãn Phong