Video highlight U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan:

 
U18 Việt Nam vs U18 Thái Lan
Xếp hạng bảng B 

Q C