Cùng xem lại 10 pha ghi bàn đẹp nhất của Hải "con" trong năm 2018:

 

Vĩnh Tường  (nguồn Hanoi FC)