Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Nữ CĐV Việt Nam xinh đẹp đại náo sân Binan

Hàng trăm CĐV đã đến sân Binan ủng hộ U22 Việt Nam

 

* Song Ngư - M.A (từ Manila)