Xem video Novak Djokovic 3-0 Daniel Galan:

 
Roland Garros vòng 4: Gọi tên Djokovic
Novak Djokovic dễ dàng vào vòng 4 


Q.C