- Không phải lúc nào ghi bàn cũng sẽ được tuyên dương, tán thưởng. Dưới đây là những phong cách ghi bàn khiêu khích dễ khiến đối phương nóng mắt, thậm còn bị ăn đòn vì trêu ngươi. 

Q.C