Xem tình huống cứu thua xuất thần của Leno:

 

Chiêm ngưỡng pha cứu thua khó tin của thủ môn Arsenal

Chiêm ngưỡng pha cứu thua khó tin của thủ môn Arsenal

Hai pha cứu thua liên tiếp của Bernd Leno

* T.A