Xem video highlights Qatar 2-0 Saudi Arabia

 
Almoez Ali rực sáng, Qatar đánh gục Saudi Arabia
Almoez Ali là người hùng của Qatar

* T.A